Skapa trygghet med ett administrationssystem

Som företagsledare är det viktigt att du tar hand om dina anställda och ser till att dessa trivs bra på sin arbetsplats. Ett sätt att göra detta på är genom att skaffa ett välutvecklat och fungerande administrationssystem, vilket skapar en trygghet hos arbetstagarna. Det kan även vara bra att du, om du driver ett litet relativt nyetablerat företag, informerar personalen om vilka trygghetsåtgärder de kan vidta om det är så att de känner sig osäkra i sin arbetsroll eller på företagets ekonomiska situation. Exempelvis finns det fördelaktiga inkomstförsäkringar för både arbetstagare men även för dig som egenföretagare som kan vara ett tips att kika på.

Ett välutvecklat administrativt system lockar arbetskraft

Oavsett om man driver ett etablerat eller nystartat företag är det av vikt att man som företagsledare tar hand om sina anställda. Detta både för att behålla den arbetskraft man har i företaget men också för att locka ny extern kompetens. Många arbetstagare uppskattar när arbetsgivaren har ett välutvecklat administrationssystem. Det innebär att arbetsgivaren har bra koll på schemaläggningen och i vissa fall även tar hänsyn till arbetstagarnas önskemål gällande schemat.

Tips! Personalen upplever att arbetsgivaren bryr sig om och uppskattar dem om de får vara med och bestämma eller ha önskemål kring sitt eget schema!

Dessutom möjliggör också ett välutvecklat administrationssystem för företaget att lättare hantera och ändra personalens och de timanställdas löner. Detta skapar en trygghet hos arbetstagarna då de känner sig omhändertagna av arbetsgivare samt kan försäkra sig om att inkomsten blir korrekt jämfört med hur mycket de faktiskt jobbat.

En inkomstförsäkring är av stor trygghet för de anställda

Det är inte bara ett bra administrationssystem som gör att de anställda känner sig trygga på sin arbetsplats. Något som också påverkar personalens grad av trygghetskänsla är hur det går för företaget. Upplever personalen att det går lite svajigt för företaget kan det uppstå en viss osäkerhet kring huruvida de kommer få sina löner i tid eller om de kommer kunna behålla sina jobb. Ett tips till dig som precis börjat anställa personal till ditt företag är att:

  1. Förklara situationen och vilka eventuella risker samt säkerheter som finns. Trots att ett nystartat företag kan vara riskabelt bör du som arbetsgivare alltid kunna garantera att de anställda får sin lön. Ha en öppen dialog om risker och säkerheter så kommer de anställda känna sig tryggare.
  2. Informera arbetstagare om att det finns inkomstförsäkringar att skaffa. Att uppmana de anställda till att teckna en inkomstförsäkring är inget som tyder på att det går dåligt för företaget, det är snarare ett bevis på att arbetsgivaren är mån om de anställda.

En arbetstagare får teckna vilken inkomstförsäkring den vill, men oftast finns det branschspecifika inkomstförsäkringar som kan vara bättre. Du som arbetsgivare kan tipsa dina anställda om att hitta rätt inkomstförsäkring på Inkomstförsäkring.se. På så sätt kan du själv vara opartisk gällande vart de anställda borde vända sig.

Även du som företagsledare kan skaffa en inkomstförsäkring för egenföretagare. Det kan kännas pessimistiskt att skaffa en inkomstförsäkring precis när man förverkligat en dröm man start tror på men det kan vara bra för att ha en trygghet om någonting mot all förmodan skulle gå fel. Dessutom kan en inkomstförsäkring innebära många fler förmåner än bara försäkrad inkomst.