Skapa trygghet hos anställda med kollektivavtal

Kollektivavtal är något som mindre arbetsgivare inte alltid har, men som kan vara en stor trygghet för de anställda. Enligt en undersökning på uppdrag av Swedbank hade så få som 52% av arbetsgivarna utan kollektivavtal olycksfallsförsäkringar för sina anställda 2016. Både arbetsgivare och arbetstagare kan på olika sätt driva den här processen med fackförbundet.

Inte bara försäkringarna som skiljer 

Även inom pension visar det sig att många av de företag som inte är anslutna till facket är mycket sämre än de som har kollektivavtal. Detta leder till en otrygghet bland de anställda och i Swedbanks undersökning visar det sig även att försäkringar för arbetslöshet är närmast obefintliga utan kollektivavtal, vilket gjorde att en tredjedel av de anställda uppgav att de var osäkra om de skulle klara sin ekonomi vid sjukdom. Arbetsplatser anslutna till facket har med andra ord en större trygghet för sina anställda.

Kollektivavtalet skapar en trygghet 

Denna statistik visar på vikten som ett kollektivavtal kan ha för anställda, genom att ansluta företaget till kollektivavtalet kan man minska risken för att de anställda känner sig osäkra inför framtiden. Med detta sagt kan kollektivavtal vara av största vikt för att säkerställa en arbetsplats på vilken de anställda kan fokusera på jobbet och inte på framtida ekonomiska problem. För arbetsplatser där inget kollektivavtal finns kan antingen arbetsgivaren teckna ett med relevant organisation, men även som anställd kan man påverka genom att ansluta sig till ett fackförbund.

Arbetsgivarens roll i tecknandet av kollektivavtal med fackförbund

Som arbetsgivare kan det vara en bra idé att teckna kollektivavtal eftersom detta som tidigare nämnt ofta ger en trygghet hos de anställda. Genom tecknandet kan man  även minska juridiska tvister med fackförbund som har anslutna arbetstagare på arbetsplatsen. Det finns många fördelar med tecknandet av ett kollektivavtal, för de arbetsgivare som redan har försäkringar och övriga villkor uppfyllda borde dessutom övergången vara enkel. Kollektivavtal tecknas i regel med hjälp av ett fackförbund. Innan man tecknar ett kollektivavtal är det bra att ta reda på vilka fackförbund som är aktuella på din arbetsplats. Detta kan du enkelt kan göra på Fackförbund.com

Hur man som anställd kan bli medlem i ett fackförbund 

Som anställd i ett företag kan även du påverka. Genom att ansluta dig till ett fackförbund kan du få hjälp vid mer lokala förhandlingar men även få hjälp i mer centrala frågor med förhandlingsstöd och rättshjälp. Fackförbund är ofta bundna till en eller flera yrkesgrupper eller kategorier, för att hitta det fackförbund som passar dig bäst är det därför enklast att orientera dig via länken ovan.