Mobila betalningar gynnsamt för företag

Allt fler personer förlitar sig på öppna Wi-Fi i samhället för att kunna surfa gratis. Mobilt bredband blir därför alltmer gynnsamt för företag att erbjuda sina kunder och besökare på plats. Något som även växt är förmågan att kunna betala med mobilen. På så sätt kan det bli ännu mer gynnsamt som företagare att förse dina kunder med uppkoppling till internet. Då erbjuds ett fullt paket – gratis anslutning till mobilt bredband för att sedan gratis kunna genomföra transaktioner via mobilen. För att hitta mobila bredband som är mest lönsamma för ditt företag kan det vara bra att jämföra olika operatörer. Detta går att göra på exempelvis Mobiltbredband.se.

När det kommer till mobilbetalningar finns det främst 3 anledningar till att ditt företag ska erbjuda mobila betalningar. Dessa bör företag ha koll på för att vidga sin kundkrets och utveckla företaget.

1. Mobila betalningar förbättrar produktiviteten

Mobila betalningar kan leda till en ökad produktivitet för ditt företag. Betalningarna ökar effektiviteten på många olika sätt, och kopplar in andra faktorer som är gynnsamma för företaget.

  • Med mobila betalningar bearbetas transaktionerna snabbare, vilket ökar försäljningen per timme.
  • När transaktionerna går snabbare kortas kassatiden per kund ner. Kunderna behöver därmed köa kortare tid, som i sin tur ökar tillfredsställelsen hos dem.
  • För varje enskild användare av mobila betalningar sparas historiken kring tidigare köp. På så sätt kan erbjudanden och kampanjer anpassas efter varje individs preferenser.
  • Med hjälp av en förbetald app lindras ditt företags rörelsekapitalbehov och minskar finansiella kostnader.
  • Kombinationen av mobila betalningar och mobila bredband gör företagen mer uppdaterade och moderna.
  • Mobila betalningar och mobilt bredband förbättrar IT-system och kommunikation i och med att de är sammankopplade tjänster.

2. Betalningstjänsten kan skapa nya verksamheter

Möjligheten att integrera mobila betalningar i den befintliga verksamheten finns för att kunna öka ett företags intäkter. Detta har bevisats genom studier. Ett exempel är ett mobilt pengaöverföringssystem som lanserades av Kenyas ledande mobiloperatör. Två tredjedelar av befolkningen använder efter lanseringen regelbundet sina telefoner för transaktioner. 86 procent av mobiloperatörens kunder använder denna betaltjänst. Detta visar på en ny utvecklad sidoverksamhet inom den stora huvudverksamhet mobilabonnemang och mobila bredband, som dessutom är lyckad. En femtedel av företagets intäkter kommer från det mobila betalningssystemet.

3. Ökar livslängden i kärnverksamheten genom kundrelationer

Att inkludera en tjänst som mobila betalningar kan vara gynnande för ditt företag, trots att det är gratis för kunderna. Likaså kan öppet mobilt bredband vara en bra tjänst att erbjuda för tillfredsställelse. Betalningstjänsten kan lägga till ett värde för kunder som skapar långsiktiga relationer. Genom nöjda kunder ökar livslängden både för tjänsten och kärnverksamheten. Med hjälp av andra appar går det att expandera tjänsten för alla användare för att tillfredsställa ännu fler behov. Expansion skulle innebära en utveckling av tjänsten från bara betalning, till exempelvis tilläggstjänster för kunderna. Dessa tillägg kan vara matbeställning hos en restaurang eller taxibeställning hos ett taxibolag.

Företags mobila bredband och mobila betalningar tillfredsställer kunders behov

Många företagsledare ser uppkomsten av att kunna betala produkter med hjälp av mobilen endast som en teknisk utveckling. De saknar kunskap om vilka företag som påverkas. Den främsta anledningen är att de drar förhastade slutsatser kring att deras bransch inte kommer påverkas. Ett flertal branscher har inte betalningar som en vardaglig huvudaktivitet, till skillnad från exempelvis cafébranschen. Alla branscher kan däremot påverkas och utvecklas av mobilbetalningarna. Faktum är att många av framgångarna kring mobila betalningar har rört företag utanför betalningsindustrin.

Tänk på! Alla branscher kan dra nytta av de mobila betalningarna, inte enbart branscher med betalningar som nyckelaktivitet.

Genom mobila bredband och mobila betalningar ligger företag i fas med den tekniska utvecklingen. Kunders preferenser verkar vara att kunna koppla upp sig till mobila bredband så mycket som möjligt, för att kunna maximera sin surf. En annan preferens är att kunna betala mobilt. Genom att tillföra detta till ditt företag, håller sig företaget uppdaterat i takt med kunden. På så sätt kan kunden känna sig nöjd, då dennes behov tillfredsställs.