Administrationssystem

Med administrationssystem underlättas allt från logistik och personalfrågor till hantering av kunduppgifter. Därmed skapas en struktur som kan öka försäljningen och skapa ett enklare arbetsflöde. Både på kort och på lång sikt ger ett anpassat administrationsprogram förutsättningar för företagsutveckling och ekonomiska fördelar.

Logistik

Med ett anpassat logistiksystem kan företag både spara pengar, minska arbetsbehovet och skapa en användarvänlig funktion. Logistik handlar om att samla information kring behov av varor, lagerhållning och efterfrågan på ett sätt som gör att flödet av varor hela tiden sker på ett smidigt sätt.

Det finns exempelvis E-butiker som på deras hemsida anger hur många produkter som finns kvar av en specifik produkt. Därmed kan kunden se om varan finns inne, hur lång leveranstid man kan förvänta sig och annan liknande information. Så fort ett köp genomförs kommer det anges ett mindre antal på hemsidan.  Informationen används även inom logistiksystemet för att inköp ska ske i förväg vilket gör att varorna inte ska behöva bli slut medan man väntar på kommande leverans.

Fördelarna blir därmed att personal inte behöver ha kontroll på lagersaldo och när inköp behöver ske samtidigt som detta skapar ökad försäljning och kundnytta.

HR

HR (Human Resources) handlar om hur man tar hand om samt administrerar de anställdas resurser inom ett företag. Även här finns pengar att spara genom olika administrationsprogram. Är det ett större företag sker ofta schemaläggning, vikarieanskaffning och skiftbyten via dessa program. Därmed ser man hela tiden till att det finns rätt antal anställda på arbetsplatsen, något som är extra viktigt inom vård och omsorg där möjligheten att gå ner i bemanning är mycket begränsad.

På en del arbetsplatser används ”önskeschema” vilket betyder att alla får lägga in vilka pass de vill arbeta på varpå systemet fördelar de olika passen efter önskemål.

Ett annat mycket använt administrationsprogram är program för lönehantering. Därmed kan arbetsgivaren lätt administrera löner både till de anställda och de timanställda.

Kundsystem

När kunder lägger ordrar kan dessa sparas i ett datasystem eller en kundbas. Detta skapar stora fördelar både för kunden och för butiken. Ett tydligt exempel är de E-butiker som låter kunderna nå sina tidigare ordrar på ett enkelt sätt via hemsidan. Därmed kan man genomföra exakt samma order en gång till (om man ex köper samma varor en gång i månaden) på några klick. Det finns även E-butiker som väljer att presentera ”Dessa varor köper du ofta” vilket också skapar enkel navigering vid inköpstillfället.

För butiken skapar kundsystemet tillgång till en mängd information som kan användas ur ett marknadsföringssyfte. Den reklam som skickas ut kan vara utformad utifrån vad kunden brukar köpa och man kan även få fram statistik på vilka produkter som köps av olika kundgrupper.

Ett smidigt kundsystem gynnar därmed användarupplevelsen för kunden samtidigt som det kan öka försäljningen för butikerna.